Lustrum

 

Lustrum XII

Het thema van deze gedenkwaardige lustrumviering is SPECTRE! Spectre zal de essentie van observatie, verwondering en verkenning belichamen. Het omvat de geest van nieuwsgierigheid, de dorst naar ontdekking en de kracht van de verbeelding die Totus gedurende zijn hele bestaan heeft aangewakkerd. Dit thema leidt ons bij het begin van een jaar vol bijzondere feesten en evenementen die een blijvende indruk zullen achterlaten in onze herinneringen. Elk van deze vieringen zal een bewijs zijn van de levendige geest en het niet-aflatende enthousiasme dat Totus kenmerkt. Van themafeesten die ons meenemen naar verschillende tijdperken en culturen, tot meeslepende ervaringen die de grenzen tussen realiteit en fantasie doen vervagen. Deze festiviteiten zullen dienen als een herinnering aan de ongelooflijke banden die we binnen onze vereniging hebben gesmeed en de collectieve kracht die ons vooruit drijft.