Geschiedenis

Geschiedenis

Een stapje terug

Al snel na de aanvang van hun studie aan de Hogeschool Midden Brabant in september 1987 besloten 3 studenten voor de school een feest te organiseren. Aart-Jan Kraakman, Luc van Stappershoef en Ivo Dekkers zagen het Pinguïnfeest als de ultieme activiteit om studie af te wisselen met ontspanning. Het behaalde succes leidde tot een nog grootsere reclamestunt voor het nieuwjaarsbal. Hier was het succes echter niet zo groot als bij het Pinguïnfeest. Onder de naam Hoppe werd er een structurele aanpak gestart. Hoppe liep echter niet zoals het had moeten zijn. Door gebrek aan mankracht en motivatie was het begin voor een echte studentenvereniging die de Soos zou gaan beheren geboren. Er werden binnen de school meerdere feestgangers opgetrommeld voor het opzetten van de verenging. Het eerste bestuur werd gevormd. En TOTUS was geboren. Direct moest men van alles in werking zetten na de officiële oprichting in maart om ervoor zorg te dragen dat de eerstejaars van 1988 meer te bieden had dan alleen een bar met goedkoop bier. De Totus huisband wordt geformeerd om op het introductiekamp nieuwe leden te werven. En al snel was er een activiteitencommissie die de verenigingsavond op moesten luisteren. De nieuwe leden van Totus werden direct betrokken bij de verdere uitbouw van de vereniging. Toiletten waren nog niet aanwezig, de muziekinstallatie was nodig aan vervanging toe (om maar niet te spreken over de muziek), een biljart werd aangeschaft en een rib uit de Totuskas was het eerste tosti apparaat. Er werden verschillende commissies in het leven geroepen zoals donder en geweld (verherbouwing), de muziekcommissie (die onder de naam geluidsgolven door het leven ging) en ook de PR-commissie die verantwoordelijk was voor de Totalogus en ander gespuis.

Na 10 jaar TOTUS zijn er al velen tradities geboren: de wintersport, het deelnemen aan the race of the classics, en het leukste open feest van het jaar de tropische verrassing. Echter na jaren van voorspoed, groei en vooruitgang slaat in 1998 het noodlot toe. Er wordt ingebroken in de sociëteit en brand gesticht. Alles wat in 10 jaar was opgebouwd werd in de nacht van 4 januari in ziedende vlammen verwoest. Maar daarmee krijg je Totus niet klein! Er werden andere locaties gezocht om de tijd te overbruggen. Het gala ging gewoon door, evenals de Race of the Classics en er werd hard gewerkt aan de wederopbouw van de sociëteit. In juli 1998 was het zover, de soos was weer als vanouds, en kon zich gaan voorbereiden op het 2e lustrum.

Na jarenlange trouwe dienst te hebben gedaan als thuishonk voor vele studenten en waar lief en leed tijdens de studententijd werd gedeeld, moest de sociëteit toch wederom het onderspit. Deze keer tegen de vernieuwingen van Avans, waar ook een nieuw gebouw bij hoorde.

In januari 2007 wordt het laatste feest gegeven in de oude sociëteit en werd er afscheid genomen van de geliefde soos. Veel tijd om terug te denken aan dat geweldige feest was er echter niet. Na een paar weken flink klussen, sjouwen en verhuizen om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe tijdperk waar de vereniging een paar weken later in zou stappen. Luc van Stappershoef schreef een eerbetoon aan de oude sociëteit, deze hangt nog altijd boven de bar. Dit geschenk zal ieder Totuslid het nostalgische soosgevoel laten ervaren.