Heerendispuut Bommel

Heerendispuut Bommel

Waarde bezoeker,

Sinds de oprichting der S.V. Totus zijn de Heeren der Heerendispuut Bommel te vinden in de sociëteit der S.V. Totus. Herkenbaar aan de okergele jassen met bordeaux rode ruiten zijn de Heeren van Stand jaar in, jaar uit in groten getale aanwezig in de sociëteit. Deze Heeren zijn niet alleen actief binnen ons geliefde S.V. Totus maar ook het Tilburgse studentenleven is hen niet geschuwd. Regelmatig zijn de Heeren dan ook in vol ornaat te vinden in de stad of op activiteiten van andere verenigingen of disputen. Met de pijlers ‘creativiteit, inventiviteit en saamhorigheid’ in het achterhoofd hebben zij zich weten te vormen tot een dispuut zoals er geen ander bestaat! Om deze vaardigheid te blijven behouden leven deze Heeren volgens het motto ‘Het onbereikbare evenaren c.q. overtreffen’.

Alvorens u de website van het illustere gezelschap bezoekt achten Wij  het dan ook niet minder dan raadzaam, uw eigen studenten- c.q. dispuutsleven als een film voorbij te laten gaan. Bewaar alle mooie belevenissen in uw onderbewustzijn, zodat u niet van uw stuk gebracht kan worden, of erger nog, uw eigen identiteit compleet gaat minachten. In de wetenschap u dit medegedeeld hebbende, kunt u pogen onze website te bezoeken.

bommel_1.jpg